Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bendruomenė

dalyvauja šiuose projektuose

 
2017-2019 m.  
Mokymosi visą gyvenimą programa     erasmus plus opaque
   
 2016-2017 m.
Vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo programa "Obuolio draugai"                                                              obuolio draugai
 
2015-2016 m.
Tarptautinė aplinkotyros programa GLOBE         
 
2014-2015 m. 
Kūrybinės partnerystės
   
2013-2015 m. 
COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas  
   
2013-2014 m.   
5 klasių moksleivių sveikatingumo projektas "Sveikatiada"    
2012-2015 m. 
"Kuriame respubliką". Projekto siekis - sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietnį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui    
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas   proj
2012 m.  
Kokybės siekiančių mokyklų tinklas  
   
2011-2012 m.  
"Friendship among foreign students"  
"Apside down stories"  
   
Nuo 2011 m.  
"Aš galiu būti savanoriu"  
 
2011-2012 m.  
"Piliečio žadintuvas"         Piliecio zadintuvas logotipas2
 
"Gyvai" - mokyklinė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa             gyvai
 
2010-2012 m.  
"Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacijnes technologijas (IKT) ir novatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas"  
   
Nuo 2008 m.   
"OLWEUS" (patyčių prevencija) olweus
   
Nuo 2005 m.  
"Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose"        olimpinis
 
Nuo 2000 m.    
UNESCO asocijuotų mokyklų projekto dalyvių kultūros paveldo, gamtos apsaugos, tolerancijos ugdymo tarptautinis projektas 2011 1011 aspnet schools 400 1
 

"MTP+ Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas "

"MTP+ Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas"

   mtpplius
   
Jūs esate čia: Pradžia Veiklos sritys Projektai