Neformalus ugdymas

NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR VALANDŲ SKYRIMAS

Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, gamtos ir kituose būreliuose, studijose bei kituose popamokiniuose renginiuose.

Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos, atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, papildomojo ugdymo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas.

Neformalaus ugdymo būreliai

2017-2018 m.m

Eil. Nr.

Būrelis

Klasės

Vadovas

1.

Gamtininkų būrelis „Boružiukų akademija“

2-3

D. Sakavičienė

2.

„Bitutės“

1-4

V. Petrauskienė

3.

Etnografinis ansamblis „Vėrinėlis“

2-8

R. Petrusevičienė, G. Murauskienė, G. Jurkevičienė

4.

Šaškių būrelis

1-4

J. Petrylienė

5.

„Sveikatukas“

1-4

A.Žukienė

6.

„Liaudies dainų ir šokių pynė“

3-4

G. Murauskienė

7.

„Pasakiukų pasakaitės“

1-2

L. Korsakienė

8.

Šokių studija „Magija“

1-8

R. Auglienė

9.

Sceninės raiškos būrelis „Spindulėliai“

1-3

G. Ogonauskienė

10.

Robotikos

2-6

E. Leonavičius

11.

Jaunučių choras

1-4

T. Asakavičius

12.

Anglų kalbos būrelis „Let‘s start“

1

A.Eimutienė

13.

Gamtamokslinis būrelis „Išradėjai“

3-4

R. Barišauskienė

14.

Teatro

1-4

I. Šviesaitė

15.

Choras

5-8

R. Petrusevičienė

16.

Sportiniai žaidimai

5-8

A. Mugenis

17.

„Judėkime kartu“

5-8

D. Sadauskienė

18.

Teniso

5-8

J. Davalga

19.

GLOBE tyrimai

5-8

A. Jaugėlienė

20.

Kūrybinės partnerystės

7-8

A.Vismantaitė

Eil. Nr.

Būrelis

Klasės

Vadovas

1.

Gamtininkų būrelis „Boružiukų akademija“

2-3

D. Sakavičienė

2.

„Bitutės“

1-4

V. Petrauskienė

3.

Etnografinis ansamblis „Vėrinėlis“

2-8

R. Petrusevičienė, G. Murauskienė, G. Jurkevičienė

4.

Šaškių būrelis

1-4

J. Petrylienė

5.

„Sveikatukas“

1-4

A.Žukienė

6.

„Liaudies dainų ir šokių pynė“

3-4

G. Murauskienė

7.

„Pasakiukų pasakaitės“

1-2

L. Korsakienė

8.

Šokių studija „Magija“

1-8

R. Auglienė

9.

Sceninės raiškos būrelis „Spindulėliai“

1-3

G. Ogonauskienė

10.

Robotikos

2-6

E. Leonavičius

11.

Jaunučių choras

1-4

T. Asakavičius

12.

Anglų kalbos būrelis „Let‘s start“

1

A.Eimutienė

13.

Gamtamokslinis būrelis „Išradėjai“

3-4

R. Barišauskienė

14.

Teatro

1-4

I. Šviesaitė

15.

Choras

5-8

R. Petrusevičienė

16.

Sportiniai žaidimai

5-8

A. Mugenis

17.

„Judėkime kartu“

5-8

D. Sadauskienė

18.

Teniso

5-8

J. Davalga

19.

GLOBE tyrimai

5-8

A. Jaugėlienė

20.

Kūrybinės partnerystės

7-8

A.Vismantaitė

Jūs esate čia: Pradžia Veiklos sritys Neformalus ugdymas