Karjeros centras

Mokykloje vykdomas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Siekiama, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę, rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis, remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus.

Pagrindiniai dokumentai:

  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
  2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V - 72)

Koordinatorius karjerai:

  1. Vykdo mokinių individualų ir grupinį profesinį konsultavimą.
  2. Sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  3. Padeda organizuojant veiklas, kuriose mokiniai gali pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą.
  4. Padeda rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

 

Karjeros centro vieta: mokyklos III–ojo aukšto 306 kab.

Dėl susitikimų laiko galima derinti atvykus į 306 kabinetą arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje

 

Profesijų pasaulis

Galimi profesijos įgijimo būdai:

Studijos užsienyje:

Teisėtai  Lietuvoje  veikiančios  aukštosios  mokyklos

Teisėtai  Lietuvoje  veikiančios  profesinės  mokyklos

Karjeros planavimas

Testai:

 

Medžiaga mokytojams ir klasių vadovams

Tėvams