Mokytojai

 

VARDAS, PAVARDĖ

 

MOKYTOJO KVALIFIKACIJA

 

KABINETAS

 

VADOVAVIMAS

KLASEI

                              Lietuvių kalba
Elena Blažienė mokytoja metodininkė 312 5c
Aldona Dėdelienė mokytoja metodininkė 209 8b
Rita Masiliūnienė vyresnioji mokytoja 111 7b
Irena Šemetienė mokytoja metodininkė 210 6e
Irena Pavasarienė mokytoja metodininkė 311 6b
       
                              Anglų kalba
Lina Vaitkutė vyresnioji mokytoja 318a  
Vaiva Pilipavičienė vyresnioji mokytoja 313a 7d
Loreta Kantauskienė vyresnioji mokytoja 313 8a
Agnė Krutkevičienė mokytoja    
Ligita Zvicevičienė vyresnioji mokytoja 229a  
Aurelija Kazlauskienė mokytoja    
       
       
                              Vokiečių kalba
Rasa Striupaitienė vyresnioji mokytoja    
       
                              Rusų kalba
Larisa Lisovskaja mokytoja metodininkė 212  8c
Auksė Šulskienė vyresnioji mokytoja 213  
       
                              Istorija/pilietiškumo ugdymas
Aldona Gailienė  mokytoja metodininkė 301, 307  
Danguolė Šabanienė mokytoja metodininkė 309 5b
       
                              Geografija
       
Lina Auglienė mokytoja 207 7a
       
       
                              Biologija
 Virginija Šerėnienė mokytoja metodininkė  203  
       
                              Matematika
Regina Autukienė mokytoja metodininkė 214 6d
Jūratė Palaitienė vyresnioji mokytoja 215 6c
Ala Jonušienė mokytoja metodininkė 304 7c
Rasa Strumilienė vyresnioji mokytoja 305 8e
Rimutė Mažuolienė vyresnioji mokytoja 201  
Vanda Bieliauskienė vyresnioji mokytoja 202  
       
                              Informacinės technologijos
Ingrida Zvicevičienė vyresnioji mokytoja 204  
       
                              Fizika
Audronė Jaugėlienė vyresnioji mokytoja 303  
       
                              Chemija
Lina Bruzgienė mokytoja 205  
       
                              Dailė
Neringa Kušeliauskienė mokytoja metodininkė 211  5a
       
                              Muzika
Rasa Petrusevičienė vyresnioji mokytoja 217  
Tomas Asakavičius mokytojas 217  
       
                              Šokis
Rima Auglienė nevormaliojo ugdymo mokytoja Aktų salė  
       
                              Drama
Inga Šviesaitė neformaliojo ugdymo mokytoja    
       
                              Kūno kultūra
Aleksandras Mugenis vyresnysis mokytojas Sporto salė  
Diana Sadauskienė mokytoja metodininkė  Sporto salė 8d
       
       
                              Etika
Jolita Klibavičienė mokytoja metodininkė  104  
     
       
                              Tikyba
Daiva Makaravičienė vyresnioji mokytoja 300  
Asta Eimutienė vyresnioji mokytoja 300  
       
                              Technologijos
Danguolė Lapienienė mokytoja 108  6a
Česlovas Laurinavičius mokytojas 105  
Neringa Kušeliauskienė mokytoja metodininkė 108  
       
                              Priešmokyklinis ugdymas
Lilija Merkevičienė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedadogė

128  
       
                              Pradinis ugdymas
Danguolė Mordasienė mokytoja metodininkė 316 1a 
Žydrūnė Tuomienė mokytoja metodininkė 129 1b
Danguolė Skapienė vyresnioji mokytoja 320 1c
Girdutė Ogonauskienė vyresnioji mokytoja 228 2a
Ona Šukienė mokytoja metodininkė 318 2b
Genovaitė Jurkevičienė mokytoja metodininkė 317 2c
Lina Korsakienė mokytoja metodininkė 314 2d
Virginija Petrauskienė vyresnioji mokytoja 315 3a
Jolanta Šalčiūnienė vyresnioji mokytoja 319 3b
Dalia Sakavičienė vyresnioji mokytoja 230 3c
Vida Atmanavičienė vyresnioji mokytoja 216 3d
Jūratė Petrylienė vyresnioji mokytoja 229 4a
Regina Barišauskienė vyresnioji mokytoja 231 4b
Audronė Žukienė vyresnioji mokytoja 130 4c
Gražina Murauskienė vyresnioji mokytoja 124 4d

   

          šiuo metu laisvų darbo vietų mokytojams nėra