Įveikėme įspūdingą kultūrinių ir profesinių atradimų kelią

Pavyzdžiui, paskutinioji išvyka organizuota Sicilijoje, Kaltanisetos pagrindinėje mokykloje. Čia ruošėme projekto produktą – žurnalą. Pataikėme atvykti į valstybinių egzaminų, kuriuos laikė aštuntos klasės mokiniai, pabaigą. Jokios išskirtinės tvyrančios įtampos, atvirkščiai, pakviesti į egzamino klasę matėme atvirą žinių patikrinimo procesą. Klasėje ramiai savo eilės laukė keletas mokinių, tėvai stebėjo, kaip sekasi jų atžaloms. Pats egzaminas atspindi naują švietimo siekiamybę – integruotą mokymą. Pavyzdžiui, mokinys, pasirinkęs temą Antrasis pasaulinis karas, turi pateikti ne tik istorinių faktų, bet ir papasakoti apie to meto literatūrą, dailę, išradimus, geografinius pokyčius ir pan. Buvome pakviesti ir į baigiamąjį posėdį, kuriame balsuota dėl egzaminų rezultatų patvirtinimo. Itališkasis temperamentas salėje nepaliko nė sekundės tylos, nepaisant fakto, kad susirinkimą vedė vadinamasis egzaminų prezidentas - švietimo skyriaus stebėsenai skirtas kitos mokyklos mokytojas. Nepaprastai sujaudino ir šiltas, artimas mokytojų atsisveikinimas prieš vasaros atostogas. Taip, jų santykiuose yra visko, bet artumas ir meilė, netgi kolegai, yra svarbiausia.

Džiaugiamės, kad gavę finansavimą 24 išvykoms, iš viso įgyvendinome net 35 mobilumus (išvykas) į partneres šalis, 14 jų skyrėme mokiniams. Jaunuoliai, net ir tie, kurie tik priėmė į savo šeimas gyventi užsienio šalių vaikus, vadina tai ypatinga patirtimi – baimei, susivaržymui greitai ištirpus, vaikai džiaugėsi bendravimu, abipusiu dėmesingumu, svetingumu. Akivaizdžiai griuvo kai kurias tautas menkinantis stereotipinis mąstymas, nesąmoningai perimtas iš suaugusiųjų. Tai buvo vienos prasmingiausių projekto akimirkų. Ne vienas jaunasis jo dalyvis, dalindamasis įspūdžiais, atviravo, kokia svarbi jam buvo intensyvaus bendravimo su bendraamžiais iš Europos patirtis: atsirado pasitikėjimas savimi, suvokimas, kad ir kiti panašiai svajoja, domisi tais pačiais dalykais ar gali pasidalyti įprastomis bėdomis. Kiti kaip tik pabrėžė susidūrę su kultūriniais skirtumais, tačiau užsimezgus nuoširdžiai draugystei, jie tapo tik įdomiu išskirtinumu, o ne bendravimo kliūtimi.

Kiekviena šalis susitikimų metu stengėsi supažindinti su savo krašto kultūriniais savitumais: rumunai dalijosi populiaraus kiaušinių marginimo meno paslaptimis, turkai pristatė tradicinę islamiškąją piešimo ant vandens techniką, Poznanės krašto lenkai mokė kurti spalvingų popieriaus aplikacijų paveikslėlius, graikai parodė daug antikinio paveldo, šiaurės suomiai pristatė savo gyvenimo kultūrą – nuolatinį judėjimą gamtoje, net ir šaltomis, gūdžiomis žiemomis, gyvenamosios ir darbo aplinkos jaukumą, kai mokykloje vaikai vaikšto kojinaitėmis. Lietuvoje svečiai mokėsi rišti sodus, taip pat dainavo sutartines. O kur dar įvairių tautų šokiai, tradicinių patiekalų degustacijos ir gaminimas, mokymasis kitų kalbų žodžių ir frazių. Tai buvo puiki galimybė jaunimui patirti, kokia svarbi ir įdomi yra tautų liaudies kultūra.

Per dvejus metus prisipildė ne tik asmeninių įspūdžių, bet ir atliktų projekto veiklų kraitė. 13-15 metų mokiniai kartu su mokytojais iš septynių šalių parengė per 30 įvairių kūrybinių ir informacinių darbų, padėjusių pažinti įvairių tautų mitologiją. Pirmiausia gilintasi į savo tautos pasakojamosios kultūros paveldą, draugams į anglų kalbą išversti mitai ir legendos, jie kūrybiškai pristatyti, kurtos inscenizacijos, filmai, sudaryta mitologinių būtybių enciklopedija, fotografuoti gamtos kampeliai, kuriuose seniau gyvenusios mitinės būtybės, kurti pasakojimai ir kt. Vienas paskutiniųjų darbų, apibendrinusių projekto veiklos patirtį, yra žurnalas „Atradimai“. Visa projekto medžiaga publikuojama internetiniame puslapyje www.mythologyofeurope.com

Dėkojame kolegoms, mokiniams ir jų tėvams, prisidėjusiems prie sėkmingo šio projekto įgyvendinimo.

Projekto koordinatorės Rita Masiliūnienė ir Vaiva Pilipavičienė

Nuotraukoje: Projekto žurnalo viršelį papuošė turkų moksleivio, pasipuošusio tautine kepuraite, nuotrauka

 

Jūs esate čia: Pradžia Įveikėme įspūdingą kultūrinių ir profesinių atradimų kelią