kuriame lietuvos ateiti

       Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto įgyvendinimo metu perkami gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Plačiau apie projektą: http://www.vedlys.smm.lt/

flippedclassroom

Flipped classroom, arba atvirkštinis mokymasis – vienas naujausių efektyvaus mokymo(si) būdų. Tai perėjimas nuo tradicinio mokymo prie aktyvaus mokymosi. Įprastai pamokoje mokytojas yra žinių šaltinis. Atvirkštinis mokymasis eliminuoja didaktinį mokytojo vaidmenį, nes mokiniai pagrindines temos žinias įgyja savarankiškai, o pamokoje mokytojas, skyręs užduotis temai įtvirtinti, gilinti, atlieka konsultanto, mentoriaus vaidmenį. Tačiau, kaip supratote, mokiniai į pamoką turi ateiti pasirengę.

   

Progimnazija laimėjo dar vieną „Erasmus+“ projektą. Šį kartą dotacija skirta tarptautiniams mokytojų mobilumams mokymosi tikslais – skirtingų dalykų mokytojai daugiau nei metus kels kvalifikaciją įvairiuose kursuose užsienio šalyse, iš viso įvyks 17 mobilumų. Konkrečiai mokymai vyks nuo 2019 m. rugpjūčio iki 2020 m. rugsėjo.

rugsejo1

2 1

              Gegužės 30-31 d. progimnazijoje įvyko paskutinis Erasmus+ projekto „Gifted and talented education“ koordinatorių susitikimas. Šalių dalyvių atstovai susirinko aptarti projekto pasiekimus ir pasirengti galutinės ataskaitos paruošimui.

Jūs esate čia: Pradžia